Naslov:
Mirnska dolina. Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
ZRC 21
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija odkriva naravne in družbene značilnosti porečja Mirne, prebivalstveno ogrožene srednjedolenjske pokrajine. Poudarja njegovo notranjo raznolikost, ki izhaja iz lege na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Tu se prepletajo različni tipi reliefa, podnebja, vodnega odtoka, prsti in rastlinstva, pa tudi naselij in poselitve, gospodarstva in infrastrukture. Ugotovljene so bistvene razlike med legami v kotlinskem dnu, v gričevju, hribovju in na planotah. Zaradi heterogenosti je izpeljana podrobnejša členitev na 24 mikroregij; sledita njihova medsebojna primerjava in izpostavitev poglavitnih problemov. Pomembni sta kvantifikacija podatkov in razlaga povezav med geoekološkimi in družbenimi sestavinami pokrajine. Monografija na podlagi povsem nove metodologije, matematične in statistične analize sedanje rabe tal, išče razvojne možnosti v kmetijstvu in poselitvi ter predlaga bolj smiselno zemljiško rabo.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-64-1

Specifikacija

mehka vezava • 21,5 × 29,5 cm • 175 strani • 29 zemljevidov, 116 barvnih fotografij, 79 grafov, 70 preglednic

Cena

razprodano