Naslov:
Mali atlas Slovenije
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga velikega formata je poskus kartografske predstavitve v času izida še razmeroma mlade države Slovenije. Še pred ponazoritvijo je zgoščen regionalni opis, zasnovan na podlagi njene členitve na temeljne pokrajinske tipe in značilna prehodna območja. Zemljevidi so razvrščeni po načelu od splošnega k posebnemu. Tako naravnemu in političnemu zemljevidu Evrope v merilih 1:15.000.000 sledi fizičnogeografski zemljevid Slovenije v merilu 1:500.000, temu pa najprej regionalni zemljevid Slovenije v enakem merilu in na koncu še razrezan regionalni zemljevid Slovenije v merilu 1:300.000. Imena s tega zemljevida sestavljajo imensko kazalo. V obliki preglednic so predstavljene tudi nekatere temeljne naravnogeografske značilnosti in medpopisno spreminjanje števila prebivalcev po (novih) občinah in 150 največjih naseljih.

Založnik

DZS, d. d.

ISBN

86-341-1148-2

Specifikacija

trda vezava • 32 strani

Cena

razprodano