Opis

Monografija obravnava interpretacijo okolja, ki je eden od najbolj učinkovitih, a hkrati zahtevnih in kompleksnih procesov informiranja ter ozaveščanja obiskovalcev in lokalnih prebivalcev na (za)varovanih območjih. Na primeru Ljubljanskega barja smo z različnih vidikov osvetlili odnos med človekom in naravo ter predstavili možen pristop interpretacije te kulturne pokrajine, ki je bila leta 2008 zavarovana kot Krajinski park Ljubljansko barje. S podrobnejšo analizo smo na primeru porečja Iške prikazali, kako lahko z več različnimi interpretacijskimi orodji ponudimo interpretacijo okolja tako realnim kot virtualnim obiskovalcem različnih starostnih skupin. Interpretacijska orodja, ki se med seboj dopolnjujejo, obsegajo Pot ob reki Iški – »Okljuk« z informativnimi tablami in brošuro, prosto dostopne e-lekcije z didaktičnimi navodili in priporočili za učitelje, prosto dostopno elektronsko Barjansko banko terenskih nalog in zasnovo Učilnice na prostem – »Meander«. Predstavljena interpretacijska orodja je mogoče prenesti v različne slovenske pokrajine, namenjena so zlasti izobraževanju mladine.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-712-7

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 20,5 cm • 134 strani

Cena

15,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)