Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja

Avtorji: Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič
Leto: 2014


Monografija obravnava interpretacijo okolja, ki je eden od najbolj učinkovitih, a hkrati zahtevnih in kompleksnih procesov informiranja ter ozaveščanja obiskovalcev in lokalnih prebivalcev na (za)varovanih območjih. Na primeru Ljubljanskega barja smo z različnih vidikov osvetlili odnos med človekom in naravo ter predstavili možen pristop interpretacije te kulturne pokrajine, ki je bila leta 2008 zavarovana kot Krajinski park Ljubljansko barje. S podrobnejšo analizo smo na primeru porečja Iške prikazali, kako lahko z več različnimi interpretacijskimi orodji ponudimo interpretacijo okolja tako realnim kot virtualnim obiskovalcem različnih starostnih skupin. Interpretacijska orodja, ki se med seboj dopolnjujejo, obsegajo Pot ob reki Iški – »Okljuk« z informativnimi tablami in brošuro, prosto dostopne e-lekcije z didaktičnimi navodili in priporočili za učitelje, prosto dostopno elektronsko Barjansko banko terenskih nalog in zasnovo Učilnice na prostem – »Meander«. Predstavljena interpretacijska orodja je mogoče prenesti v različne slovenske pokrajine, namenjena so zlasti izobraževanju mladine.Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
ekologija
geografija
interpretacija okolja
Iška
krajinski park
kulturna dediščina
Ljubljana
Ljubljansko barje
naravna dediščina
naravoslovne učne poti
Slovenija
študije primerov
učilnica na prostem
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR