Naslov:
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010
Uredila:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija, deseta po vrsti, v 34 znanstvenih in strokovnih prispevkih predstavlja presek trenutnega stanja uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS) v Sloveniji. GIS-i nudijo odlično priložnost za interdisciplinarno sodelovanje. Tako se znanje posamezne vede bogati z dognanji sorodnih ved, kar omogoča nadaljnji razvoj posameznih strok ter sinergijske učinke v iskanju rešitev za porajajoče se probleme. V desetih knjigah Geografski informacijski sistemi v Sloveniji je bilo skupaj objavljenih 294 prispevkov na skoraj tritisoč straneh.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

Zveza geodetov Slovenije; Zveza geografov Slovenije

ISBN

978-961-254-210-8

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 341 strani