Naslov:
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999–2000
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je zbornik petega bienalnega simpozija o geografskih informacijskih sistemih (GIS), ki je bil je bil 26. septembra 2000 v Ljubljani. Organiziral ga je Znanstvenoraziskovalni center SAZU v sodelovanju z Zvezo geografskih društev Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije. Namen zbornika je prikazati presek dela in vrhunskih dosežkov predstavnikov različnih ustanov in strok v zadnjih letih in hkrati spodbuditi nadaljnji razvoj na področju raziskav ter uporabe multidisciplinarnega področja GIS. V zborniku je predstavljen geodetski vidik GIS s teoretičnim in uporabniškim poudarkom na prostorskih bazah podatkov, nato prek geografsko obarvanih tem preide na zanimive razprave izrazito uporabniškega značaja, ki vpletajo področja fotogrametrije, daljinskega zaznavanja, arheologije, kmetijstva, transporta, nepremičnin, poslovnih sistemov, navigacije itd. V zborniku sodeluje 53 avtorjev 31 člankov in 14 avtorjev šestih posterskih predstavitev.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

Zveza geografskih društev Slovenije; Zveza geodetov Slovenije

ISBN

961-6358-15-4

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 286 strani

Cena

razprodano