Naslov:
Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je prvi slovenski nacionalni atlas, ki so ga avtorji in uredniki posvetili svoji domovini: prikazuje jo na zemljevidih, v besedilu in slikah ter ob tem razkriva njeno izjemno geografsko raznolikost. Temeljno znanstveno delo s pomočjo tematske kartografije, geografskega informacijskega sistema in sodobne računalniške tehnologije združuje raziskovalne dosežke geografije ter mnogih sorodnih naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih in tehničnih ved. Dovršeni zemljevidi so plod obsežnih predhodnih analiz in vrednotenj podatkov. Vsebina je razdeljena na poglavja Slovenija v Evropi, Kartografska podoba (vključuje prikaze slovenskega ozemlja in njegovih delov na starih zemljevidih), Ozemlje, Prebivalstvo, Ustvarjalnost, Poselitev in Okolje. Naj omenimo še, da je Geografski atlas Slovenije dobil priznanje Združenja za tisk za najboljšo tiskarsko-tehnično izdelavo knjige v Sloveniji leta 1998.

Založnik

DZS, d. d.

Soizdajatelj

Geografski inštitut UL

ISBN

86-341-1502-X

Specifikacija

trda vezava • 28 × 38 cm • 360 strani

Cena

razprodano