Opis

Priročnik je tako kakovostna publikacija, da je našla prostor v založniškem programu ene od takrat najuglednejših slovenskih založniških hiš. Nastal je v času po korenitih tektonskih premikih na evropskem političnem prizorišču, ki sta ga zaznamovala padec železne zavese in propad socialističnega družbenoekonomskega ustroja. Na območju Jugoslavije je nastalo pet, na območju Sovjetske zveze pa petnajst neodvisnih držav. Vzhodna Nemčija se je z Zahodno Nemčijo združila v enotno državo, Češkoslovaška se je sporazumno razdelila na Češko in Slovaško. V knjigi so sistematično, po enotni vsebinski zasnovi (osnovni podatki, površje, podnebje, rastje, zgodovina, politika, poselitev, večja mesta, prebivalstvo, kmetijstvo, rudarstvo, industrija, izvoz, uvoz) obdelane vse neodvisne države s konca osemdesetih let 20. stoletja. Najnovejši statistični podatki omogočajo primerjavo z obema predhodnima publikacijama Države sveta, pa tudi s sodobnejšimi razmerami.

Založnik

Državna založba Slovenije

ISBN

86-341-0818-X

Specifikacija

trda vezava • 455 strani

Cena

razprodano