Naslov:
Atlant
Uredili:
Drugi avtorji:
imensko kazalo Drago Kladnik
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Prvi svetovni atlas v slovenskem jeziku je v obdobju med letoma 1869 in 1877 po listih izdajala Slovenska matica. Redakcijo so zaupali znanemu jezikoslovcu in pravniku Mateju Cigaletu (1819–1889), ki je opravil izjemno delo. V novi izdaji je faksimilom osemnajstih zemljevidov dodana monografija – sedem temeljitih znanstvenih študij z rezultati proučevanj predvsem političnih in družbenih razmer, ki so vzpodbudile in omogočile izid Atlanta, okoliščin njegovega nastanka, problemov, ki so se porajali ob izvedbi, kartografskih tehnik, ki so bile tedaj uveljavljene in Cigaletovega pristopa k slovenjenju tujih zemljepisnih imen. Spremna monografija je dopolnjena z imenskim kazalom, v katerem je zajetih 28.075 zemljepisnih imen z vseh zemljevidov.

Kot ogledalo časa in ljudi, ki so ga ustvarjali, je Atlant zanimiv vir za geografe, kartografe, zgodovinarje, sloveniste in tudi širšo javnost.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-81-3

Specifikacija

kartonska škatla (zlatotisk), trda vezava • 26 × 40 cm • 96 strani • 18 zemljevidov (faksimili 26×40 cm)

Cena

razprodano