Naslov:
2Bparks MAINSTREAM
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga 2Bparks MAINSTREAM je zaključna publikacija mednarodnega projekta Creative Sustainable Management, Territorial Compatible Marketing and Environmental Education to be Parks (2Bparks), ki je trajal od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013. Projekt je z vključevanjem okoljskih vsebin v procese odločanja, razvojem trajnostnega turizma in ozaveščanjem prispeval k trajnostni rabi naravnih virov ter h krepitvi povezav med družbami, gospodarstvi in zavarovanimi območji.

V publikaciji so predstavljeni glavni rezultati projekta, s posebnim poudarkom na njegovi nadnacionalni razsežnosti, podana pa so tudi priporočila za trajnostno upravljanje in načrtovanje zavarovanih območij v prihodnje.

Projekt 2Bparks je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa MEDITERAN.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-444-7

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,7 cm • 136 strani