Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Dokončanje Terminološkega slovarja urejanja prostora
Kratica:
TSUP
 
Trajanje:
1. september 2004–30. november 2006
Opis

Skupaj s terminologi z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU smo ob sodelovanju posameznih avtorjev opravili končno redakcijo predhodno pripravljenega gradiva, pri čemer je bil poudarek na njegovi ustrezni terminološki obdelavi.

Vodja programa

Partnerji

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo • ACER

Finančni vir

Ministrstvo za okolje in prostor

Ključne besede

slovar • terminološki slovar • prostorsko planiranje • urbanistično planiranje • regionalno planiranje • urejanje prostora