Pavšek, M., Ferk, M., Komac, B., Ortar, J., Volk Bahun, M., Zorn, M., Jeriha, Ž. 2012: Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozijskih kart ter kart snežnih plazov – Občina Bovec. Snežni plazovi. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Pavšek, M., Ferk, M., Komac, B., Ortar, J., Volk Bahun, M., Zorn, M., Jeriha, Ž. 2012: Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozijskih kart ter kart snežnih plazov – Občina Kranjska Gora. Snežni plazovi. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Pavšek, M., Ferk, M., Komac, B., Ortar, J., Volk Bahun, M., Zorn, M., Jeriha, Ž. 2012: Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozijskih kart ter kart snežnih plazov – Občina Slovenj Gradec. Snežni plazovi. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Pavšek, M., Ferk, M., Komac, B., Ortar, J., Volk Bahun, M., Zorn, M., Jeriha, Ž. 2012: Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozijskih kart ter kart snežnih plazov – Občina Železniki. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Klabus, A., Pavšek, M., Zorn, M., Komac, B. 2009: Poplavna, erozijska, plazovita in plazljiva območja na teritoriju občine Jezersko. Kranj.
Smrekar, A:, Bole, D., Ciglič, R., Erhartič, B., Hrvatin, M., Komac, B., Pavšek, M., Šmid Hribar, M. Zorn, M. 2011: Študija ranljivosti občine Kobarid. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika. Ljubljana.
Pavšek, M. 2009: Poročilo o ogledu zaradi snežnih plazov poškodovane koče na Doliču spomladi 2009 in smernice za nadaljnje ukrepe z vidika lavinske ogroženosti. Geografski inštitut Antona Melika. Ljubljana.
Fridl, J., Gabrovec, M., Hrvatin, M., Natek, M., Orožen Adamič, M., Pavšek, M., Perko, D., Peršolja, B., Pavšek, M. 2009: Recenzijski pregled dela projektne dokumentacije: Rekonstrukcija regionalne ceste R1 206/1028 Vršič–Trenta in 1029 Trenta–Bovec s sanacijskimi posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti. Geografski inštitut Antona Melika. Ljubljana.
Pavšek, M. 2007: Recenzijski pregled dela projektne dokumentacije za obnovo ceste R1 206/1043 – Ruska cesta (Erika-Vršič). Geografski inštitut Antona Melika. Ljubljana.
Pavšek, M., Velkavrh, A. 2005: Snežni plazovi vzdolž regionalne ceste (R1-206) Kranjska Gora–Vršič–Trenta: povzetek ugotovitev iz podatkovne baze lavinskega katastra in dejansko stanje z vidika celoletne prevoznosti ceste. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Majes, B., Komac, B. … 2000: Plaz pod Mangrtom – poročilo ekspertne skupine za področje geotehnike. Ljubljana.
Orožen Adamič, M., Hrvatin, M. 2000: Pregledna ocena ogroženosti mestne občine Ljubljane zaradi naravnih nesreč s poudarkom na potresih in poplavah. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Orožen Adamič, M., Hrvatin, M. 2000: Vpliv potresa 12. 4. 1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Orožen Adamič, M., Perko, D. 1996: Potresna ogroženost prebivalstva in naselij v republiki Sloveniji (potresna ogroženost in varstvo pred potresi). Geografski inštitut, Ljubljana.
Pavšek, M., Natek, M., Gabrovec, M., Orožen Adamič, M., Perko, D. 1995: Poletna neurja leta 1994 v Sloveniji – kratek pregled neurij in njihove osnovne geografske značilnosti. Geografski inštitut, Ljubljana.
Orožen Adamič, M. 1977: Posledice potresov po 6. maju 1976 v Sloveniji. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana.
Petek, F., Topole, M. 1995: Geomorfološka inventarizacija Kamniško-Savinjskega regijskega parka. Geografski inštitut. Ljubljana.

Intervjuji in javni nastopi
Intervju  z Blažem Komacem na Radiu Slovenija
Predstavitev  največjega dosežka v humanistiki za leto 2011–knjige Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi.