Zemljepisna knjižnicaVodja
dr. Maja Topole

Usmeritev
Zemljepisna knjižnica  je specialna knjižnica v okviru Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hrani nad 11000 monografskih publikacij in skoraj 1000 serijskih publikacij in zbirk s
podrocja geografije in sorodnih strok.

Delovni čas
Izposoja je mogoča po dogovoru.

Telefon
01 4706 355

giam_knjiznica