Osnovni podatki
Datum objave:
11. september 2017
Avtor:
Opis

Matavun, SLOVENIJA – V Promocijsko kongresnem centru Pr'Nanetovh v Matavunu (Regijski park Škocjanske jame) je 6. septembra potekal odskočni sestanek projekta KRASn‘KRŠ, kateri je bil odobren v okviru 2. roka razpisa Interreg Slovenija - Hrvaška. Glavni cilj projekta je ohranjanje dediščine kraške pokrajine. Projekt izhaja iz več skupnih izzivov na čezmejnem programskem območju. V ospredju sta ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine na območju  nove čezmejne trajnostne destinacije KRASn'KRŠ (skovanka iz besed KRAS po slovensko in KRŠ po hrvaško) v kateri bodo po načelih trajnostnega turizma promovirani štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihova dediščina: nizki kras, kontaktni kras, visoki in obalni kras. Z inovativno interpretacijo dediščine bomo prilagodili obstoječo turistično ponudbo potrebam sodobnih obiskovalcev. Slednja bo vezana na štiri omenjene tipe krasa in obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine na omenjenih tipih krasa v Sežani (nizki kras), Škocjanskih jamah (kontaktni kras), Brodu na Kolpi (visoki kras) in Punatu (obalni kras). Turistična ponudba destinacije bo vzpostavljena z 10 čezmejnimi trajnostnimi turističnimi proizvodi, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine obiskovalcev (družine, pohodniki, kolesarji itd.). Povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje bo doseženo z usmerjanjem obiskovalcev na manj znane vroče točke kraške podeželske dediščine v zaledju.. Neposredne koristi bodo imeli tudi lokalni prebivalci saj se bodo odprle možnosti za nova delovna mesta v turizmu. Inovativnost projekta je integriran pristop ohranjanja in promocije dediščine v kombinaciji s pristopom trinivojske interpretacije dediščine. Slednjega sestavlja mreža štirih interpretacijskih centrov, vezanih na svoj tip krasa, vsak center ima v zaledju svoj in-situ interpretacijski poligon in mrežo manj znanih in še ne valoriziranih vročih točk kraške podeželske dediščine.

Projekt vodi Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sodelujejo pa še Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Javni zavod Park Škocjanske jame in Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Slovenije ter Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Punat in Muze d.o.o. savljetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu iz Hrvaške. V dopoldanskem času je bila na sestanku predstavljena vsebina projekta, kateri je sledila predstavitev vsakega od sedmih partnerjev, s poudarkom na njihovem doprinosu in koristi. V popoldanskem času so bile predstavljene osnovne smernice za poročanje čemur je sledil pregled projektnega dela in razdelitev nalog za 1. periodo. Sestanek se je zaključil s predstavitvijo komunikacije projekta kot ključne aktivnosti za uspešno diseminacijo projekta.

Kontakt: Mateja Breg Valjavec, mateja.breg@zrc-sazu.si, tel. 01 200 27 26

Mednarodni fotografski natečaj MOMOWO. Reportaže o domovih arhitektk in oblikovalk

Odprtje razstave

23. 10. 2017 ob 13:00 • Avla Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Več >>

Pod gorami. Folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem

Predstavitev knjige

26. 10. 2017 ob 18:00 • Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše v Kranju, Tomšičeva 42, Kranj

Več >>

Zakaj je spolna razlika pomembna za filozofijo? / Predavanje

11. 11. 2017 ob 19:00 • ZDA, Carnegie Museum of Pittsburgh, Carnegie Lecture Hall

Več >>

Kar tresla se je od lepote / Predstavitev knjige

16. 11. 2017 ob 18:00 • Krajevna knjižnica Železniki & Dvorana Ivana Groharja Sorica

Več >>