Osnovni podatki
Datum objave:
11. november 2013
Opis

Program transnacionalnega sodelovanja na območju Alp je v obdobju 2007–2013 financiral prek 60 projektov. Rezultati projektov s prednostnih področij »konkurenčnost in privlačnost«, »dostopnost in povezljivost« ter »okolje in zaščita pred nevarnostmi« so dostopni v obliki spletnih strani projektov, podatkovnih baz, GIS orodij, priporočil upravljavcem … a so medsebojno neusklajeni in nepovezani. S tem namenom bo na novo odobreni projekt WIKIAlps – Wikipedija za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja – poskušal medsebojno uskladiti rezultate projektov s področja prostorskega razvoja in prispevati k njihovi boljši predstavitvi in lažji uporabi. To bo odločevalcem olajšalo dostop do projektnih rezultatov, obenem pa bodo rezultati v obliki orodij in priporočil medsebojno usklajeni.
Projekt WIKIAlps, v katerem Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU nastopa kot partner, se bo osredotočil zlasti na projekte s tematskih področij »vključujoča rast« ter »učinkovita raba virov in upravljanje ekosistemov«. Rezultate projektov bo združeval tako, da bodo čim hitreje dostopni odločevalcem in upravljavcem, istočasno pa bo pri oblikovanju rezultatov upošteval potrebe relevantnih deležnikov.
Eden od ključnih rezultatov projekta WIKIAlps bo spletna enciklopedija (wikipedija), ki bo enostavno in pregledno podajala doslej težko dostopne ugotovitve projektov z območja Alp, s čimer bo odprla pot k uspešnejšemu oblikovanju politik za celoten alpski prostor. V projektu bodo pripravljene tudi smernice in priporočila, ki bodo v pomoč odločevalcem pri vsakodnevnem odločanju.
Projekt WIKIAlps je eden od desetih projektov, izbranih na petem razpisu transnacionalnega sodelovanja na območju Alp, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (www.alpine-space.eu). V njem poleg že omenjenega Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in vodilnega partnerja – Evropske akademije iz Bolzana – sodeluje še pet partnerjev: Fundacija za varne gore iz Courmayeurja (Italija), ifuplan: Inštitut za okoljsko planiranje in prostorski razvoj iz Münchna (Nemčija), Nacionalni raziskovalni inštitut znanosti in tehnologije za okolje in kmetijstvo iz Grenobla (Francija), Inštitut za interdisciplinarno preučevanje gora Avstrijske akademije znanosti iz Innsbrucka (Avstrija) ter
Švicarski center za gorske regije iz Berna (Švica).

Projekt se je začel oktobra 2013 in bo trajal do decembra 2014.

Kontakt: dr. Janez Nared, janez.nared@zrc-sazu.si, telefon: 01 200 27 16

Regijsko usposabljanje "Le z drugimi smo" v Novem mestu

19. 10. 2017 ob 11:00 • RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Več >>

Zakaj je spolna razlika pomembna za filozofijo? / Predavanje

11. 11. 2017 ob 19:00 • ZDA, Carnegie Museum of Pittsburgh, Carnegie Lecture Hall

Več >>

Kar tresla se je od lepote / Predstavitev knjige

16. 11. 2017 ob 18:00 • Krajevna knjižnica Železniki & Dvorana Ivana Groharja Sorica

Več >>

9. Grošljev simpozij

Korupcija v starem in srednjem veku

6. 3. 2018 ob 16:30 • Zemljepisni muzej, Gosposka 16, Ljubljana

Več >>