Osnovni podatki
Datum objave:
11. november 2013
Opis

Program transnacionalnega sodelovanja na območju Alp je v obdobju 2007–2013 financiral prek 60 projektov. Rezultati projektov s prednostnih področij »konkurenčnost in privlačnost«, »dostopnost in povezljivost« ter »okolje in zaščita pred nevarnostmi« so dostopni v obliki spletnih strani projektov, podatkovnih baz, GIS orodij, priporočil upravljavcem … a so medsebojno neusklajeni in nepovezani. S tem namenom bo na novo odobreni projekt WIKIAlps – Wikipedija za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja – poskušal medsebojno uskladiti rezultate projektov s področja prostorskega razvoja in prispevati k njihovi boljši predstavitvi in lažji uporabi. To bo odločevalcem olajšalo dostop do projektnih rezultatov, obenem pa bodo rezultati v obliki orodij in priporočil medsebojno usklajeni.
Projekt WIKIAlps, v katerem Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU nastopa kot partner, se bo osredotočil zlasti na projekte s tematskih področij »vključujoča rast« ter »učinkovita raba virov in upravljanje ekosistemov«. Rezultate projektov bo združeval tako, da bodo čim hitreje dostopni odločevalcem in upravljavcem, istočasno pa bo pri oblikovanju rezultatov upošteval potrebe relevantnih deležnikov.
Eden od ključnih rezultatov projekta WIKIAlps bo spletna enciklopedija (wikipedija), ki bo enostavno in pregledno podajala doslej težko dostopne ugotovitve projektov z območja Alp, s čimer bo odprla pot k uspešnejšemu oblikovanju politik za celoten alpski prostor. V projektu bodo pripravljene tudi smernice in priporočila, ki bodo v pomoč odločevalcem pri vsakodnevnem odločanju.
Projekt WIKIAlps je eden od desetih projektov, izbranih na petem razpisu transnacionalnega sodelovanja na območju Alp, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (www.alpine-space.eu). V njem poleg že omenjenega Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in vodilnega partnerja – Evropske akademije iz Bolzana – sodeluje še pet partnerjev: Fundacija za varne gore iz Courmayeurja (Italija), ifuplan: Inštitut za okoljsko planiranje in prostorski razvoj iz Münchna (Nemčija), Nacionalni raziskovalni inštitut znanosti in tehnologije za okolje in kmetijstvo iz Grenobla (Francija), Inštitut za interdisciplinarno preučevanje gora Avstrijske akademije znanosti iz Innsbrucka (Avstrija) ter
Švicarski center za gorske regije iz Berna (Švica).

Projekt se je začel oktobra 2013 in bo trajal do decembra 2014.

Kontakt: dr. Janez Nared, janez.nared@zrc-sazu.si, telefon: 01 200 27 16

Dan bronaste dobe 2019

11. 12. 2019 ob 8:30 • dvorana Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Več >>

Nove raziskave železnodobnega grobišča na Pezdirčevi njivi v Podzemlju

11. 12. 2019 ob 18:00 • Belokranjski muzej Metlika, Trg svobode 4, Metlika

Več >>

Lepota izginjanja Triglavskega ledenika - pogovor, film in razstava

17. 12. 2019 ob 17:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Med krilatim levom in dvoglavim orlom. Plemiški naročniki in zbiralci beneških del v notranjeavstrijskih deželah

Predavanje dr. Katre Meke

18. 12. 2019 ob 18:00 • Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Koroška cesta 160, Maribor, predavalnica 2.13)

Več >>