Osnovni podatki
Datum objave:
15. april 2015
Avtor:
Opis

Spoštovani,

rok za prijavo prispevkov za Slovenske regionalne dneve 2015, z naslovom GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ se izteka. Pozivamo vas, da nam do petka, 17. 4. 2015 pošljete svoje povzetke. Regionalni dnevi bodo 19. in 20. novembra 2015 v Posavju.

Tema slovenskih regionalnih dni in vabilo k pripravi prispevka za monografijo “Globalni izzivi in regionalni razvoj”:

Razvoj Slovenije in njenih regij je zaradi naraščajoče vpetosti v globalne tokove vse bolj odvisen od skupnih globalnih izzivov, pri čemer so v ospredju podnebne spremembe, demografske spremembe, mednarodne migracije, gospodarska kriza in ostali, ki so, čeprav na videz raznorodni, dejansko pogosto medsebojno povezani in soodvisni. Medijska pozornost, ki jo prej omenjeni izzivi imajo, pogosto daje vtis o vsesplošnem poznavanju njihove problematike, kar lahko predstavlja tudi težavo pri izvajanju razvojnih politik, ki so te izzive prepoznale kot ključne dejavnike prihodnjega razvoja. Stroka in nosilci regionalnega razvoja morajo zato tovrstne izzive dobro preučiti ter jih ovrednotiti z vidika njihovih vplivov na posamezno regijo kot tudi z vidika njihove medsebojne prepletenosti in povezanosti. Ker želimo tudi v prihodnje ohraniti Slovenske regionalne dneve kot ključno stičišče znanj s področja regionalne politike in regionalnega razvoja, vabimo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na temo regionalnega in lokalnega razvoja v Sloveniji ter pripravijo prispevke za monografijo »Globalni izzivi in regionalni razvoj«.  V knjigi, ki bo izšla kot 5. številka v zbirki Regionalni razvoj, bomo obravnavali prej omenjene globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, prav tako pa vas vabimo tudi k predstavitvi ostalih vsebin s področja regionalne politike in regionalnega razvoja.

Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, nam sporočite na elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si. O primernosti teme in morebitnih dodatnih priporočilih vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka, zato ste vljudno vabljeni, da temo najavite čim prej.

Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945

Znanstveni posvet v okviru projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991 (J5-8246)

28. 1. 2020 ob 9:00 • Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Več >>

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika v Celovcu

6. 2. 2020 ob 19:00 • ORF-teater, Sponheimer Straße 13, Celovec

Več >>

Regijsko usposabljanje "Le z drugimi smo" v Mariboru

14. 2. 2020 ob 11:30 • Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor

Več >>

11. Grošljev simpozij

Meseci in letni časi od antike do renesanse

3. 3. 2020 ob 16:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>