Osnovni podatki
Datum objave:
14. marec 2019
Opis

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je v partnerstvu s/z Komunalno stanovanjskim podjetjem d. d. Sežana, Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Prirodoslovnim muzejem Rijeka, Občino Punat in revijo GEA organiziral fotografski natečaj z naslovom »KRASn'KRŠ – Narava in človek«.

Tema natečaja je bila narava in človekov odnos do kraške dediščine. Iskali smo fotografije, ki kažejo na naravne kraške oblike in njihovo ohranjenost, odnos in vpliv človeka, sodobne družbe in/ali tehnologije na kras. Razpis je potekal za destinacijo KRASn'KRŠ, ki smo jo v istoimenskem projektu, v okviru programa Interreg Slovenija – Hrvaška zaokrožili na območje Kras-Podgorski kras s Čičarijo-Snežnik-Gorski Kotar-Kvarner, ki predstavlja štiri različne tipe krasa: nizki, kontaktni, visoki in obalni. V projektu promoviramo značilne tipe kraške pokrajine in njihovo dediščino. Štiri obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine v Sežani, Škocjanskih jamah, Brodu na Kolpi in Punatu nadgrajujemo v interpretacijske centre dediščine in interpretacijske poligone dediščine. Turistično ponudbo destinacije KRASn'KRŠ pa vzpostavljamo z več čezmejnimi trajnostnimi turističnimi proizvodi, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma, namenjenimi različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

Na fotografskem natečaju je sodelovalo 25 fotografov, od tega 17 iz Slovenije in 8 s Hrvaške. Prejeta dela je ocenila strokovna žirija v sestavi: mag. Jasna Klančišar, Borut Lozej in dr. Boštjan Surina. Podelili smo pet enakovrednih nagrad. Nagrajenci po abecednem vrstnem redu so: Dario Dorčić, Rijeka, Đoko Glušica, Rijeka, Matej Hanžel, Maribor, Irena Lorget Lipovec, Izola in Simon Rebula, Divača.

Nagrajene fotografije so dostopne v spodnji galeriji:

Razstavo nagrajenih in še nekaterih izbranih fotografij si boste lahko do februarja 2020 ogledali v več slovenskih in hrvaških krajih, kar bo najavljeno na spletni strani www.krasnkrs.eu in Facebook profilu projekta. Nagrajene fotografije si lahko ogledate na Facebook profilu projekta: https://www.facebook.com/krasnkrs/.

 

Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945

Znanstveni posvet v okviru projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991 (J5-8246)

28. 1. 2020 ob 9:00 • Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Več >>

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika v Celovcu

6. 2. 2020 ob 19:00 • ORF-teater, Sponheimer Straße 13, Celovec

Več >>

Regijsko usposabljanje "Le z drugimi smo" v Mariboru

14. 2. 2020 ob 11:30 • Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor

Več >>

11. Grošljev simpozij

Meseci in letni časi od antike do renesanse

3. 3. 2020 ob 16:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>