Osnovni podatki
Datum objave:
30. julij 2018
Opis

Šesta delavnica evorpskega projekta SMART-MR s tematiko oblikovanja prometne politike na ravni metropolitanskih regij se je odvijala med 11 in 13 junijem 2018 v Budimpešti. Delavnice so se udeležili predstavniki iz osmih evropskih metropolitanskih mest. Vodilna tema je bila upravljanje s prometom.

Na delavnici, ki jo je podprla tudi občina Budimpešta, so udeleženci testirali javni promet v Budimpešti. Večina udeležencev je bila mnenja, da je razširjenost in raznolikost prometnega omrežja in linijskih povezav izredno dobra. Pohvalili so dobro peš dostopnost, pogostost linij, nove linije podzemne železnice, privlačnost novih tramvajev, javne rečne linije, ki potekajo po reki Donavi in tiho delovanje avtobusov. S strani udeležencev so se na podlagi doživetih izkušenj porodile nove ideje za izboljšave, ki se lahko poleg bogatitve projektnih rezultatov uporabijo tudi za vrednotenje in razvoj storitev Prometnega združenja Budimpešte. Ključne teme na sestanku so bile vsebine institucionalnega sistema za regionalni promet, prometne politike in novih tehnologij, s posebnim poudarkom na javnem prevozu, usmerjenim v povpraševanje. Na delavnici so bile predstavljene regionalne institucije madžarske prestolnice in njene okolice, institucionalne strukture in vloga Prometnega združenja Budimpešte, strategija mobilnosti madžarske prestolnice, načrt za Balázs Mór in tudi trajnostni cilji Združenih narodov. Tuji partnerji so predstavili svoje najboljše prakse pri organizaciji prevoza in na okrogli mizi obravnavali različne teme o upravljanju mobilnosti.

Budimpešta in ostalih sedem evropskih metropolitanskih mest sodeluje v projektu SMART-MR, ki se ukvarja s promocijo medsebojnega sodelovanja med metropolitanskimi regijami in podpira trajnostno urbano mobilno politiko in nizko-ogljično prometno načrtovanje. Nedavne študije so pokazale, da je približno 70 % prebivalstva zgoščenega v mestih in urbanih območjih, pri čemer je pričakovati, da se bo ta delež povišal na 80 % v naslednjih letih. Zaradi pomanjkanja ustreznih ukrepov lahko to povečanje vodi v veliko povečevanje motoriziranega prometa in s tem v poslabšanje stanja okolja, kar posledično vodi v dejansko tveganje za zdravje ljudi. V okviru projekta je deset institucij iz osmih metropolitanskih regij (Barcelone, Budimpešte, Göteborga, Helsinkov, Ljubljane, Osla, Porta in Rima) izmenjalo izkušnje o vprašanjih, povezanih s prometom in načrtovanjem mobilnosti.

V okviru sedmih, tematsko povezanih delavnic, udeleženci zbirajo najboljše prakse, organizirajo strokovne obiske, predstavijo in razpravljajo o svojih praksah in pripravljajo politična priporočila. S temi rezultati in razširjanjem dogodkov projekt SMART-MR prispeva k ciljem strategije Evropa 2020, kohezijski politiki in programu Interreg Europe.

Za dodatne informacije kontaktirate:

Janez Nared

vodja projekta

Tel. +38612002716

e-mail: janez.nared@zrc-sazu.si

Povezave:

http://www.interregeurope.eu/smart-mr/

https://www.facebook.com/interregeuropesmartmr/

https://youtu.be/Q2sSHwrQXac.

Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945

Znanstveni posvet v okviru projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991 (J5-8246)

28. 1. 2020 ob 9:00 • Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Več >>

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika v Celovcu

6. 2. 2020 ob 19:00 • ORF-teater, Sponheimer Straße 13, Celovec

Več >>

Regijsko usposabljanje "Le z drugimi smo" v Mariboru

14. 2. 2020 ob 11:30 • Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor

Več >>

11. Grošljev simpozij

Meseci in letni časi od antike do renesanse

3. 3. 2020 ob 16:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>