PRIPRAVA NA RAZPIS za mladega raziskovalca na ZRC SAZU Geografskem inštitutu Antona Melika 2020

Datum objave: 8. April 2020

ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika je na razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) dobil mentorsko mesto, zato bo predvidoma v drugi polovici maja ali v prvi polovici junija 2020 v okviru javnega razpisa ZRC SAZU objavil razpis za delovno mesto mladega raziskovalca.
 
Pred prijavo mentorja na ARRS in razpisom bo inštitut med interesenti za mlade raziskovalce organiziral poizvedovanje, ki bo v obliki spletnih razgovorov potekalo predvidoma v četrtek, 16. 4. 2020. Namen razgovorov je pogovor o interesih in pogledih možnih kandidatov na geografijo in raziskovalno delo.
 
Na spletni razgovor se lahko prijavite po elektronski pošti do torka, 14. 4. 2020 do 12.00 na naslov: giam@zrc-sazu.si.
 
Prijavi priložite kratek življenjepis, kamor dodajte še povprečno oceno, morebitne objave, morebitne delovne izkušnje ter naslov in kratek povzetek magistrskega dela. Obvezno napišite, katera od spodaj navedenih treh vsebin (področij) vas zanima (izberite samo eno).
 
Možne vsebine so:
1. področje: kulturna geografija, ožja usmeritev: preučevanje kulture, ustvarjalnosti in inovativnosti v prostorskem ter regionalnem razvoju s poudarkom na vrednotah, družbeni pravičnosti in gospodarski učinkovitosti (mentor: dr. Jani Kozina, Oddelek za humano geografijo),
2. področje: regionalna geografija in geografski informacijski sistemi, ožja usmeritev: geografska analiza slovenskih pokrajin s sodobnimi kvantitativnimi metodami (daljinsko zaznavanje, strojno učenje) za objektivno podporo odločanju (mentor: dr. Rok Ciglič, Oddelek za geografski informacijski sistem),
3. področje: fizična geografija in varstvo okolja, ožja usmeritev: preučevanje geodiverzitete, biodiverzitete in zavarovanih območij z uporabo metod daljinskega zaznavanja in geografskih informacijskih sistemov (mentor: dr. Mateja Breg Valjavec, Oddelek za varstvo okolja)
 
Temeljni pogoji za kandidate so:
1. magisterij iz geografije in sorodnih ved po študijskem programu druge stopnje, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004,
2. povprečna ocena vseh izpitov in vaj najmanj 8,00,
3. starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva),
4. znanje vsaj enega svetovnega jezika,
5. vozniški izpit B kategorije.
Na podlagi delavnice, izpolnjevanja pogojev in kakovosti kandidatov bo inštitut izbral eno vsebino (področje) oziroma enega mentorja.
 
V majskem oziroma junijskem javnem razpisu bo razpisana samo ta izbrana vsebina in izbran en mladi raziskovalec.
 
dr. Matija Zorn,
predstojnik ZRC SAZU Geografskega inštituta Antona Melika