PRIPRAVA NA RAZPIS za mladega raziskovalca na ZRC SAZU Geografskem inštitutu Antona Melika

Datum objave: 21. april 2022

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU bo predvidoma konec maja ali v prvi polovici junija 2022 v okviru javnega razpisa ZRC SAZU objavil razpis za delovno mesto mladega raziskovalca. Pred razpisom bo inštitut med interesenti za mlade raziskovalce organiziral poizvedovanje v obliki razgovorov, ki bodo predvidoma potekali v petek, 20. 5. 2022. Namen razgovorov je pogovor o interesih in pogledih možnih kandidatov na geografijo in raziskovalno delo.


Na razgovor se lahko prijavite po elektronski pošti do petka, 13. 5. 2022 do 12.00 na naslov: giam.tajnistvo@zrc-sazu.si .
Prijavi priložite kratek življenjepis, ki mu dodajte povprečno oceno študija, morebitne objave, delovne izkušnje, kratek povzetek magistrskega dela ter motivacijsko pismo. Obvezno napišite, katera od spodaj navedenih treh vsebinskih področij vas zanima (izberite samo eno).

Vsebinska področja:

  1. regionalna geografija in geografski informacijski sistemi (analiza geografskih procesov in pojavov, ki vplivajo na spreminjanje slovenskih pokrajin, s sodobnimi metodami geoinformatike) (mentor: dr. Rok Ciglič, Oddelek za geografski informacijski sistem),
  2. preučevanje odnosa med človekovim vedenjem in njegovim življenjskim okoljem, od dobrega počutja v njem do skrbi zanj (mentorica: dr. Katarina Polajnar Horvat, Oddelek za varstvo okolja),
  3. regionalna geografija in zemljepisna imena (mentor: dr. Matjaž Geršič, Oddelek za regionalno geografijo)

Temeljni pogoji za kandidate so:

  1. magisterij iz geografije in sorodnih ved po študijskem programu druge stopnje, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004,
  2. povprečna ocena vseh izpitov in vaj najmanj 8,00,
  3. starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva),
  4. znanje vsaj enega svetovnega jezika,
  5. vozniški izpit B kategorije.


Na podlagi poizvedovanja, izpolnjevanja pogojev in kakovosti kandidatov, bo inštitut izbral eno vsebinsko področje oziroma enega mentorja. V javnem razpisu bo razpisano le izbrano vsebinsko področje in izbran en mladi raziskovalec.

dr. Matija Zorn,

predstojnik ZRC SAZU Geografskega inštituta Antona Melika