Priprava na razpis za mladega raziskovalca na GIAM ZRC SAZU

Datum objave: 09. maj 2018

PRIPRAVA NA RAZPIS
za mladega raziskovalca na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU

GIAM ZRC SAZU je na razpisu ARRS dobil mentorsko mesto, zato bo predvidoma v drugi polovici junija 2018 v okviru javnega razpisa ZRC SAZU objavil delovno mesto mladega raziskovalca.

Pred prijavo mentorja na ARRS in razpisom bo inštitut med interesenti za mlade raziskovalce organiziral poizvedovanje, ki bo v obliki delavnice potekalo v petek, 18. 5. 2018 od 10.00 (okvirno okoli dve uri) v sejni sobi ZRC SAZU v 2. nadstropju na Novem trgu 2 v Ljubljani. Namen delavnice je pogovor o interesih in pogledih možnih kandidatov na geografijo in raziskovalno delo.

Na delavnico se prijavite po elektronski pošti do torka, 15. 5. 2018 do 12.00 na naslov: gi@zrc-sazu.si.

Prijavi priložite kratek življenjepis, kamor dodajte še povprečno oceno, morebitne objave, morebitne delovne izkušnje ter naslov in kratek povzetek diplomskega dela. Obvezno napišite, katera od spodaj navedenih treh vsebin (področij) vas zanima (izberite samo eno). Možne vsebine so:
1. področje: geografija geoturizma, ožja usmeritev: geodiverziteta ter vrednotenje, interpretacija in promocija naravne in grajene geodediščine za trajnostni geoturizem (mentorica: dr. Mateja Breg Valjavec, Oddelek za varstvo okolja),
2. področje: GIS in regionalna geografija, ožja usmeritev: analiza pokrajine s sodobnimi kvantitativnimi metodami, kot so daljinsko zaznavanje, brezpilotni letalniki, strojno učenje itd. (mentor: dr. Rok Ciglič, Oddelek za geografske informacijske sisteme),
3. področje: geografija podeželja, ožja usmeritev: identiteta oziroma prepoznavnost podeželjskih območij z vidika ekonomske, kulturne in okoljske privlačnosti (mentorica: dr. Nika Razpotnik, Oddelek za humano geografijo).

Temeljni pogoji za kandidate so:
1. magisterij iz geografije po študijskem programu druge stopnje, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004,
2. povprečna ocena vseh izpitov in vaj najmanj 8,00,
3. starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva),
4. znanje vsaj enega svetovnega jezika,
5. vozniški izpit B kategorije.

Na podlagi delavnice, izpolnjevanja pogojev in kakovosti kandidatov bo inštitut izbral eno vsebino (področje) oziroma enega mentorja.
V junijskem javnem razpisu bo razpisana samo ta izbrana vsebina in izbran en mladi raziskovalec.


dr. Drago Perko,
predstojnik GIAM ZRC SAZU