Osnovni podatki
5. november 2015 ob 8:30 do 5. november 2015 ob 13:00
Policijska akademija, Rocenska 56, Ljubljana - Tacen

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Ministrstvo za okolje in prostor
Opis

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu o vlogi storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena za opredelitev tipologije in hierarhije centralnih naselij v slovenskem poselitvenem sistemu.

Na posvetu bodo predstavljeni prvi rezultati raziskovalne naloge, ki jo po naročilu ministrstva izdeluje Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Cilj naloge je pripraviti usmeritve in priporočila za razvoj poselitvenega sistema v novi Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). V prvi fazi raziskovalne naloge je bil pripravljen širši nabor storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena po posameznih tipih centralnih naseli.. Prisotnost storitev v naselju ter raven posamezne storitve bo eden od kriterijev za opredelitev vloge urbanih središč v slovenskem poselitvenem sistemu.

Na posvetu bomo predstavili vlogo storitev splošnega in gospodarskega pomena za oskrbo prebivalcev in gospodarstva v gravitacijskih območij centralnih naselij ter izoblikovali merila za opredelitev vloge posameznih naselij v slovenskem poselitvenem sistemu. V razpravi  s  predstavniki javnih služb ter strokovno javnostjo želimo preveriti ustreznost predlaganega nabora storitev.

 

Program:

8.30–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.15

Uvodni pozdrav s predstavitvijo namena in ciljev naloge

9.00-10.30

Usmeritve iz veljavne SPRS in tam definiran sistem poselitve – kritičen pregled

Pomen dostopnosti do storitev in zagotavljanje storitev v okviru centralnih naselij za usklajen prostorski ter regionalni razvoj

10.30–11.00

Odmor

11.00–12.30

Vodena razprava / delavnice

12.30–13.00

Zaključki

13.00–14.00

Kosilo

Vabilo si lahko ogledate tudi v PDF datoteki.

Vljudno vabljeni!

Prijave sprejemamo do 2. 11. 2015 na tej povezavi https://www.1ka.si/a/74694. Dodatne informacije o dogodku na e-naslovu: janez.nared@zrc-sazu.si.