Osnovni podatki
24. oktober 2013 ob 8:00 do 25. oktober 2013 ob 20:00
Rimske Toplice

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Slovenski regionalno razvojni sklad
Regionalni center za razvoj Zasavje
Opis

Več informacij o dogodku je na spletnem naslovu: http://odmev.zrc-sazu.si/rrs/ .