Osnovni podatki
25. september 2012 ob 9:00
Ljubljana

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Opis

Soorganizatorji
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU
Zveza geografov Slovenije
Zveza geodetov Slovenije

Kontakt in prijava
giss@zrc-sazu.si

Dokumenti 11. simpozija
Vabilo GISS 2011-2012
Prijavni obrazec GISS 2011-2012

Način plačila
Naslov: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Račun: 01100-6030347346
Sklic: 42311
Identifikacijska številka za DDV: SI-38048183 (smo davčni zavezanec)

Pomembni datumi

10. 9. 2012: končano zbiranje prijav za udeležbo na simpoziju (do tega datuma mora biti plačana tudi kotizacija za tiste, ki niso avtorji prispevkov, in študente).

26. 12. 2011: prvo obvestilo o simpoziju in poziv k pripravi prispevkov;
9. 1. 2012: objava navodil za pripravo prispevkov na spletni strani simpozija;
8. 3. 2012: oddaja prispevkov (skupaj s presledki do 15.000 znakov, OBVEZNO UPOŠTEVANJE NAVODIL ZA PRIPRAVO);
10. 4. 2012: pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih;
3. 5. 2012: oddaja popravljenih prispevkov (POGOJ za objavo je do tega datuma PLAČANA VSAJ ENA ZNIŽANA KOTIZACIJA ZA AVTORJE);
junij 2012: obvestilo o uvrstitvi prispevkov za predstavitev na simpoziju (vabljena predavanja);