Osnovni podatki
19. maj 2016 ob 9:00 do 20. maj 2016 ob 20:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Opis

Geografski inštitut Antona Melika v sodelovanju s švedsko Univerzo Södertörn, Fakulteto za naravoslovne znanosti, tehnologijo in okoljske študije 19. in 20. 5. 2016 organizira mednarodno delavnico o upravljanju s skupnimi viri in njihovo povezavo z ekosistemskimi storitvami (tj. koristi, ki jih ljudje dobimo od ekosistemov).

Namen delavnice je razpravljati o razumevanju in možnostih povezovanja trajnostnega upravljanja s skupnimi viri, ki so naše skupno dobro in ekosistemskimi storitvami (npr. zagotavljanje biodiverzitete in pitne vode, opraševanje, varovanje pred erozijo ipd.) , ki jih le-ti zagotavljajo. Zanimalo nas bo, kako združiti do zdaj dva dokaj ločena pristopa k trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri.

Gostja delavnice bo izredna profesorica Catherine Tucker  iz Univerze na Floridi (ZDA), ki preučuje, kako skupnostne prakse in upravljanje lahko izboljšajo ali ogrozijo trajnostnost socio-ekoloških sistemov. Na delavnici se bo zvrstilo še nekaj krajših predstavitev upravljanja skupnih vriov v Sloveniji in Italiji, dotaknili pa se bomo tudi koncepta eksosistemskih storitev.

Delavnica  bo potekala v sklopu slovenskega temeljnega raziskovalnega projekta Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami  in švedskega raziskovalnega projekta Environmental Governance in Context.

Brošura