13

MAR

13:00

Delavnica z deležniki Krajinskega parka Ljubljansko barjeOsnovni Podatki

13. marec 2019 ob 13:00 do 13. marec 2019 ob 15:00
dvorana v 3. nadstropju Centra Ig, Banija 4, Ig
Opis

Krajinski park Ljubljansko barje je eno največjih mokrišč v JV delu Evrope in Sredozemlja. Upravljanje s tem območjem je izredno zahtevno, saj je potrebno upoštevati celo vrsto sektorskih upravljavskih načrtov (vode, narava, kmetijstvo, lov, ribolov, prostor itd.). Zaradi tega je bilo to območje izbrano za izvajanje pilotne aktivnosti, katere namen je ohranitev biotske raznovrstnosti in ustreznega vodnega režima na barjanskih travnikih. Pomemben korak pri aktivnosti je identificiranje različnih deležnikov (npr. javni organi, strokovnjaki raznih univerz, predstavniki civilne družbe, zasebna podjetja, ki delujejo na območju parka, lastniki zemljišč), ki imajo posreden ali neposreden vpliv na območje Krajinskega parka Ljubljansko barje. Cilj aktivnosti je zbrati čim večje število deležnikov, ki bi aktivno sodelovali pri procesu upravljanja v Krajinskem parku Ljubljansko barje in s tem pripomogli k širjenju okolju prijaznih vedenj in dobre prakse.

Tokratna delavnica je predvidena v obliki skupne razprave. V njej bomo skupaj izrazili mnenja o pripravljeni matriki prednostnega scenarija, kjer so vključena različna področja.

Delavnica bo predvidoma trajala 2 uri.

Prosimo, da nam svojo prisotnost potrdite na naslov: wetnet@zrc-sazu.si.

***

O projektu WETNET si lahko več preberete na https://giam.zrc-sazu.si/sl/WETNET#v