Skip to main content
Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen.


Edited by: Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Matjaž Geršič
Year: 2020


The monograph ('I live in Bukov Vrh ('village') below Bukov vrh ('hill')') contains eight different proposals for writing the initial in the non-first components of multi-word geographical proper names. The proposals were presented at the open conference ““Meeting of two commissions”“ in June 2019. The motives that triggered the discussion on spelling reform and the decision to consult with the general public before the final decision of the spelling commission are presented. A survey will be prepared, presenting the views of the debaters, presented in the present monograph. The views of the chapters in the central part of the monograph can be summarized in three groups: the first group advocates a more comprehensive reform, which is reflected in the technical solution of writing geographical names - ““all components of the name with a capital letter”“; the second group does not advocate technical reform at the outset, but focuses on clarifying the rules and abolishing the division into settlement and non-settlement names; the third group does not support any changes.Table of content

Helena Dobrovoljc: O Pravopisni komisiji ter pravopisni reformi in razlogih zanjo
Matjaž Geršič: Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in njena vloga pri pravopisnih reformi
Manca Černivec: Pravopisna reforma in jezikovni uporabniki

Prispevki

Helena Dobrovoljc: Težavnost pravopisnih reform v dobi jezikovne ustaljenosti
     1 Uvod: O zemljepisnih imenih v 20. stoletju
     2 Prenova pravopisnih pravil o zemljepisnih v obdobju 2013–2019
     3 Ali so vsa večbesedna nenaselbinska imena pravopisno problematična?
     4 Sklep: Kako bi bilo treba spremeniti pravopisna pravila glede zemljepisnih imen?
     5 Viri in literatura

Metka Furlan: Zakaj bi bilo smiselno spremeniti veljavno pravopisno pravilo o zapisovanju neprvih sestavin slovenskega lastnoimenskega besedja
     1 Težavnost prepoznavanja lastnih imen kot neprvih sestavin lastnoimenskega besedja
     2 Sprememba pravopisnega pravila o zapisovanju neprvih sestavin lastnoimenskega besedja
     3 Sklep
     4 Viri in literatura

Matjaž Geršič, Drago Kladnik, Drago Perko: Geografski pogled na pisanje velike in male začetnice pri večbesednih zemljepisnih imenih
     1 Uvod
     2 Metodologija
     3 Rezultati
     4 Sklep
     5 Viri in literatura

Peter Holozan: Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni: razmislek o spremembi pravil o začetnicah pri zemljepisnih imenih
     1 Viri

Marta Kocjan Barle: Predlog za reformo zapisa zemljepisnih imen
     1 Uvod
     2 Terminologija
     3 Velika začetnica
     4 Prehod iz občnega poimenovanja v lastno ime
     5 Strokovni izrazi
     6 Razlikovalne sestavine
     7 Občnoimenska jedra
     8 Predložna imena
     9 Sklep
     10 Viri in literatura

Tina Lengar Verovnik: Nekaj misli o reformi pisanja večbesednih zemljepisnih imen
     1 Uvod
     2 Prednosti razširjene reforme
     3 Možne pasti reforme
     4 Premislek o terminologiji
     5 Predlog rešitve

Marko Snoj: Vse z veliko začetnico
     1 Pro
     2 Kontra
     3 Re
     4 Sub
     5 Mort
     6 Hirš
     7 Sklep

Peter Weiss: Večbesedna zemljepisna imena: z veliko začetnico skoraj vse
     1 1575
     2 1797
     3 1895
     4 1910
     5 1921–1922
     6 1956
     7 1977
     8 2019
     9 Viri in literaturaMore ...Regular price
9.00 €

Online price
8.10 €


Keywords
manuals
norms
orthography
place names
regulations
Slovene language
Slovenian proper names
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR