Title:
Veliki družinski atlas sveta
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Atlas, ki še vedno velja za enega najboljših atlasov sveta v slovenskem jeziku, je priredba atlasa Grande Atlante Geografico italijanske kartografske in založniške hiše Istituto Geografico De Agostini iz Novare. Ob estetsko dovršeni analogni kartografiji je njegova glavna vrednota mednarodnost, prepoznavna v bogastvu in sistematičnosti zapisovanja zemljepisnih imen, še zlasti v navajanju vseh večimenskih različic imen, ki se razprostirajo čez ozemlja več držav. Poleg številnih, mestoma zelo podrobnih zemljevidov, med katerimi so našli prostor tudi prikazi Slovenije, je posebna vrednota atlasa zajetna geografska enciklopedija. V njej so ob bogatem slikovnem gradivu, nazornih shemah ter številnih tematskih zemljevidih opisane in razložene glavne značilnosti našega planeta. Za kartografskim delom in statističnimi primerjavami je naš najpopolnejši, petjezični slovar svetovnih občnoimenskih izrazov z več kot 3300 enotami iz 81 jezikov.

Publishing House

Državna založba Slovenije

ISBN

86-341-0678-0

Specifications

hardback • 28 × 38 cm • 392 pages

Price

sold out