Title:
Priročni krajevni leksikon Slovenije
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je zgoščena različica razkošnejšega Krajevnega leksikona Slovenije iz leta 1994. V njej so izpuščene uvodne obsežnejše študije o naseljih, podan je le uvodni pregled z naslovom Razporeditev naselij. Sledi mu naravnogeografska regionalizacija, ki je podlaga za razvrščanje naselij v posamezne naravne pokrajine. Zatem so na vrsti zemljevidi s prikazi lokacij naselij v merilu 1:140.000, potem pa se zvrstijo opisi vseh posameznih naselij, vendar brez vmesnih fotografij. Na koncu knjige je dodan še sistematičen pregled vseh sprememb imen naselij ter njihove upravne in ozemeljske ureditve med letoma 1948 in 1995 (dodano v ponatisu 1997).

Publishing House

DZS • d. d.

ISBN

86-341-1719-7

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 376 pages

Price

sold out