Title:
Posočje. A–Ž: enciklopedični priročnik za popotnika
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Posočje A–Ž je enajsti od dvanajstih enciklopedičnih priročnikov iz zbirke Slovenija total. V njem je podrobno obravnavana regija Posočje, imenovana tudi Goriška, ki obsega zahodni del Slovenije v porečju Soče ter njenih pritokov Tolminke, Idrijce in Vipave. Vsa naselja so v geslovniku razporejena po abecednem redu, podan je opis naravne in kulturne dediščine, najdemo pa tudi vsebinski in krajevni vodnik z mnogimi stvarnimi podatki.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-57-X

Specifications

hardback • 14 × 23 cm • 244 pages • 79 colour pictures

Price

sold out