Poplave v Sloveniji.

Edited by: Milan Orožen Adamič
Publishing House: Center za multidisciplinarno proučevanje naravnih nesreč Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za obrambo, Republiška uprava za zaščito in reševanje
Year: 1992price
sold out


Keywords
collective volume
damage
danger
flood protection
floods
natural disasters
proceedings
sanation
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR