Table of content

Predgovora (Irena Križman in Drago Perko)

Danilo Dolenc in Jerneja Fridl: Statistična in kartografska metodologija

Drago Perko: Prebivalstvo in naselja

Damir Josipovič in Peter Repolusk: Starostna in spolna sestava ter rodnost prebivalstva

Mimi Urbanc in Tina Žnidaršič: Družine in gospodinjstva

Danilo Dolenc in Damir Josipovič: Selitve prebivalstva

Damir Josipovič in Peter Repolusk: Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva

Drago Kladnik in Marjan Ravbar: Gospodarska in izobrazbena sestava prebivalstva

Erika Žnidaršič: Stavbe in stanovanja

Viri in literatu

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-96-8

Specifications

hardback • 30 × 21 cm • 160 pages

Price

sold out