Popisni atlas Slovenije 2002

Edited by: Danilo Dolenc, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk
Year: 2007Table of content

Predgovora (Irena Križman in Drago Perko)

Danilo Dolenc in Jerneja Fridl: Statistična in kartografska metodologija

Drago Perko: Prebivalstvo in naselja

Damir Josipovič in Peter Repolusk: Starostna in spolna sestava ter rodnost prebivalstva

Mimi Urbanc in Tina Žnidaršič: Družine in gospodinjstva

Danilo Dolenc in Damir Josipovič: Selitve prebivalstva

Damir Josipovič in Peter Repolusk: Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva

Drago Kladnik in Marjan Ravbar: Gospodarska in izobrazbena sestava prebivalstva

Erika Žnidaršič: Stavbe in stanovanja

Viri in literatu
price
sold out


Keywords
atlases
demogeography
population
population census
Slovenia
thematic maps
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR