Συνέργεια πολιτισμού και τουρισμού για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Edited by: David Bole, Mateja Šmid Hribar, Jani Kozina, Primož Pipan
Publishing House: Vee Group AE for the Region of Thessaly
Year: 2014price
no longer available


Keywords
cultural values
development
Europe
regional development
rural areas
tourism


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR