Title:
Krajevni leksikon Slovenije
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Krajevni leksikon Slovenije iz leta 1995 je eno izmed temeljnih del, s katerim smo slovenski geografi zapolnili vrzel v domoznanski literaturi, ki se je razprla v desetletjih od izida njegovega predhodnika v štirih zvezkih. Tokrat se je uredniška ekipa znašla pred težavno nalogo, da predstavitve vseh takratnih 5981 slovenskih naselij pripravi v eni sami knjigi, zato so besedila okrog 40 sodelavcev zgoščena in še posebej skrbno sistematizirana. Za vsako naselje so podane temeljne in bistvene druge informacije o njegovi legi, razvoju, funkcionalni razčlenjenosti ter vpetosti tako v ožji kot širši pokrajinski sistem. Vsa naselja z več kot 1000 prebivalci in mnoga druga so prikazana s fotografijami, prav vsa pa so že v uvodnem delu z lokacijami predstavljena tudi na zemljevidih, izdelanih v digitalni tehniki. V zadnjem delu knjige so tabelarično podani tudi temeljne regionalne, funkcionalne, prebivalstvene in infrastrukturne značilnosti posameznih naselij. Leto za knjigo Krajevni leksikon Slovenije je izšla še njena različica na zgoščenki (ISBN 86-341-1589-5).

Publishing House

DZS • d. d.

Co-publisher

Geografski inštitut UL

ISBN

86-341-1141-5

Specifications

hardback • 28 × 38 cm • 640 pages

Price

sold out