Kmetijsko obremenjevanje okolja v Sloveniji. Pokrajinski vidiki obremenjevanja iz razpršenih virov
Agricultural Environmental Pollution in Slovenia. Landscape aspects of agricultural pollution from dispersed sources


Author: Irena Rejec Brancelj
Year: 2001price
sold out


Keywords
agricultural burdens
agriculture
ecological aspect
environment
environment protection
farming intensity
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR