Title:
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Enajsta knjiga vsebuje 27 prispevkov, predvsem s področja uporabe geografskih informacijskih sistemov na področju geografije, geodezije, kartografije, geologije, naravnih nesreč, varovanja naravne in kulturne dediščine in gospodarstva.

This is the eleventh volume (‘Geographic information systems in Slovenia, 2011–2012’) in the collection, consisting of twenty-seven articles discussing the use of geographic information systems in geography, geodesy, cartography, geology, natural disasters, protection of natural and cultural heritage, and business.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Zveza geografov Slovenije; Zveza geodetov Slovenije

ISBN

978-961-254-382-2

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 264 pages

Price

39,00 EUR (Regular)
30,00 EUR (Club)

E-publications

ISBN 978-961-254-595-6
(39 MB)