Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1995–96.

Edited by: Andrej Černe, David Hladnik, Jurij Hudnik, Marko Krevs, Drago Perko, Roman Rener, Zoran Stančič, Radoš Šumrada
Year: 1996price
no longer available


Keywords
collective volume
geodesy
geographic information systems
geography
GIS
information systems
proceedings
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR