Title:
Geografski atlas za osnovno šolo
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Atlas, ki je izdelan na podlagi Alexander Schulatlasa nemške založbe Justus Perthes Verlag iz Gothe, je zanimiv zato, ker je njegova vsebinska zasnova zrcalno nasprotna običajno zasnovanim splošnim atlasom. To pomeni, da izhaja iz domače pokrajine navzven. Tako se za splošnim preglednim zemljevidom in številnimi tematskimi zemljevidi Slovenije zvrstijo pregledni in tematski zemljevidi Evrope ter njenih v glavnem po straneh neba razčlenjenih sestavnih delov, tem pa sledijo fizični, naravni in gospodarski zemljevidi preostalih celin, ki jih dopolnjujejo tematski prikazi nekaterih najbolj zanimivih območij. Na koncu so politični, fizični, naravni in tematski prikazi sveta kot celote, povsem na koncu pa še prikazi Zemlje v vesolju, ozračja in kartografskih projekcij. Atlas, ki je brez kakršnihkoli pojasnjevalnih besedil, zaključuje imensko kazalo, ločeno za zemljevid Slovenije in zemljevide celin.

Publishing House

DZS • d. d.

ISBN

86-341-1834-7

Specifications

paperback • 144 pages

Price

sold out