Description

Digitalni prostor je 12. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji. Tudi namen te knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Zaradi razvoja tehnologije in pestre ponudbe digitalnih podatkov lahko uporabniki z GIS-i raziskujejo tako imenovan digitalni prostor z več vidikov. V knjigi so nazorno prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so: geografija, hidrologija, varovanje pred naravnimi nesrečami, zgodovina,  literarne vede, urejanje prometa in mobilnosti, kmetijstvo, arheologija, daljinsko zaznavanje, energetika in druga. Bralec bo v knjigi našel nekatere novosti v uporabnosti GIS-ov, hkrati pa se bo lahko seznanil tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na omenjenih področij.

Digitalni prostor (Digital Space) is the twelfth volume in the series GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia). The goal of this volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Thanks to the development of technology and a wide selection of digital data, GIS users can explore digital space from several aspects. The volume clearly presents project results and research in areas such as geography, hydrology, protection against natural disasters, history, literary studies, regulation of traffic and mobility, agriculture, archaeology, remote sensing, and the energy industry. Readers will find new features regarding GIS applicability and learn about interesting findings in these areas.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-714-1

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 226 pages

Price

39,00 EUR (Regular)
30,00 EUR (Club)

E-publications

(41 MB)