Programi

Poslanstvo muzeja je poleg hrambe in preučevanja geografske dediščine tudi njena popularizacija. Zato muzej organizira številne razstave, delavnice, predavanja ali druge oblike izobraževanja za različne stopnje in vrste izobraževanja. V zadnjih letih je vse več tudi turističnih obiskov iz Slovenije in tujine.

Ker je muzej del raziskovalne ustanove, poskušamo v okviru preučevanja muzejskega gradiva javnosti posredovati relevantne informacije o muzejskem gradivu tako v obliki znanstvenih objav kot s poljudnimi in strokovnimi prispevki.

Muzej za različne starostne skupine in po dogovoru organizira predavanja in predstavitve na temo:
- zgodovine kartografije v Sloveniji in svetu,
- starih zemljevidov slovenskega ozemlja in
- drugega arhivskega kartografskega gradiva, kot so različni atlasi.

 

Nazaj na Zemljepisni muzej