Osnovni podatki
23. november 2017 ob 8:30
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU
Opis


PREMIKI IN OBROBJA
5. Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere
Ljubljana, 23.-24. november 2017

Zbornik simpozija (PDF)

PROGRAM SIMPOZIJA

ČETRTEK, 23. 11. 2017
Lokacija: Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana
8.30–09.00
Prihod udeležencev
9.00–09.15
Uvodni pozdravi:
dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU
9.15–10.45
    sklop (moderatorka: Jerneja Brumen)
Predstavitev štipendij – ŠPELA SUŠEC, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Predstavitev izkušenj z različnimi mednarodnimi štipendijami – dr. BORUT TELBAN, Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU
10.45–11.15
Odmor za kavo in čaj
11.15–12.15
    sklop (moderator: Filip Küzmič)
Kavalirska potovanja – mag. MATJAŽ GRAHORNIK, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Geoturizem v slovenskih turističnih jamah – JURE TIČAR, Geografski inštitut Antona Melika
Arhitekturni natečaji in kulturna dediščina – NIKA GRABAR, Podiplomska šola ZRC SAZU
Lokalno ali import? Nedestruktivne analize keramičnih najdb z uporabo rentgenske računalniške mikrotomografije – ELENA LEGHISSA, Inštitut za arheologijo
12.15–13.00
Odmor za kosilo
13.00–14.00
    sklop (moderatorka: Lea Kuhar)
Romanja štajerskih Slovencev v 18. stoletju in nabožne ljudske pesmi – NINA DITMAJER, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Estetika grdega v odnosu do ljubezni v poeziji Petre Kolmančič – JERNEJ KUSTERLE, Podiplomska šola ZRC SAZU
Pisati zgodovino ciganov: metodološka in epistemološka izhodišča – VITA ZALAR, Inštitut za kulturno zgodovino
Revija Arhitektura (1931–1934) in krog njenih sodelavcev – dr. ALENKA DI BATTISTA, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
14.00–14.30
Odmor za kavo in čaj
14.30–15.30
    sklop (moderatorka: Nina Ditmajer)
Anka Tasmanka – zgodba o političnem delovanju Anke Makovec – JERNEJA BRUMEN, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Premik kot destrukcija, premik kot odtegnitev – LEA KUHAR, Filozofski inštitut
Premik kranjskega lingvo- in etnonima na celotni slovenski etnični prostor in imenjska kroatizacija njegovega vzhodnega obrobja – dr. VANJA KOČEVAR, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Tujerodne vrste rastlin v različnih tipih vegetacije: primer Slovenije – FILIP KÜZMIČ, Biološki inštitut Jovana Hadžija
16.00–18.30
Neformalno druženje
18.30–20.00
Večerja

PETEK, 24. 11. 2017
8.30–09.00
Prihod udeležencev
9.00–10.00
    sklop (moderatorka: Elena Leghissa)
Priprava projektne ideje – dr. MIMI URBANC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Predstavitev podoktorske raziskovalne poti – dr. BRINA ŠKVOR JERNEJČIČ, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Od novinarke do raziskovalke: predstavitev izkušenj z mednarodnimi štipendijami od Amerike do Avstrije – dr. IVA KOSMOS, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU
10.30–11.00
Odmor za kavo in čaj
11.00–12.00
    sklop (moderator: Jure Tičar)
Optimizacija metode lova s talnimi pastmi za zmanjšanje negativnih vplivov in boljše varovanje podzemeljskih združb v jamah – dr. PETER KOZEL, Inštitut za raziskovanje krasa
Gibanje vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov – BLAŽ KOGOVŠEK, Inštitut za raziskovanje krasa
Premiki vode v podzemlju med obrobjem Planinskega polja in Ljubljanske kotline – MATEJ BLATNIK, Inštitut za raziskovanje krasa
Uporaba lidarskih podatkov za iskanje novih jamskih vhodov – LOVEL KUKULJAN, Inštitut za raziskovanje krasa
Kulturne soseske v Ljubljani – dr. PETER KUMER, Geografski inštitut Antona Melika
12.00–13.00
Odmor za kosilo
14.00–15.00
Ogled arheološkega najdišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju
15.00–16.00
Ogled razstave »Moja Ljubljanica« (Kulturni center Vrhnika)

Podporniki simpozija: