Osnovni podatki
27. oktober 2011 ob 9:00
Lipica

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Opis

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Soorganizatorji
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Slovenski regionalno razvojni sklad

Pomembni datumi
11. marec povzetek prispevka  (skupaj s presledki do 800 znakov); oddajte ga po elektronskem obrazcu.
25. marec obvestilo o sprejetju prispevka, navodila o pripravi prispevka za monografijo
16. maj     oddaja prispevka (skupaj s presledki do 20.000 znakov)
10. junij    pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih
1. julij       oddaja popravljenih prispevkov
27. in 28.  oktober Slovenski regionalni dnevi

Povezave
http://odmev.zrc-sazu.si/rrs/

Kontakt
rrs@zrc-sazu.si