Osnovni podatki
7. oktober 2010 ob 9:00
Slovenj Gradec

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Opis

Soorganizatorji
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politico
Slovenski regionalno razvojni sklad
Mestna občina Slovenj Gradec

Pomembni datumi
4. 10. 2010: končano zbiranje prijav za udeležbo na prireditvi (do tega datuma mora biti plačana tudi kotizacija)
7. in 8. 10. 2010: simpozij

Povezave
http://odmev.zrc-sazu.si/rrs/

Kontakt
rrs@zrc-sazu.si