Telefon:
01 200 27 22
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008

Raziskovalna področja
ekonomska geografija –  kulturna industrija, ekonomska preobrazba mest in podeželja, urbana geografija – terciarizacija in postfordizem, prometna geografija – prometna raba tal in dnevna mobilnost

Ostale dejavnosti
- član izvršnega odbora in tajnik Zveze geografskih društev Slovenije (2004–2007)
- član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi (2009– …)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Regionalni razvoj (2009 – …)
- član uredniškega odbora znanstvene monografije Geografija Slovenije (2008 – ...)
- član uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica in glavni urednik za urbano geografijo (2016 – …)
- gostujoči urednik mednarodne revije Regions (Regional Studies Association, 2009 in 2012)
- sourednik knjižne zbirke Georitem (2015, 2016)
- strokovni ocenjevalec Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (2009)
- član znanstvenega odbora mednarodne konference Geographical Research and Cross-border Cooperation within the Lower Basin of the Danube (2014).

Izbrane predstavitve in predavanja
- Geography of daily mobility in post-socialist European countries: evidence from Slovenia. Predavanje na letni konferenci ameriških geografov (AAG) v Chicagu, ZDA, april 2015
- Assessing and planning the human settlement system in Slovenia: a preliminary report. Predavanje na letni konferenci Regional Studies Association (RSA) v Gradcu, Avstrija, april 2016
- Emerging transport land use changes in post-socialist urban environment : example of Slovenia. Predavanje na IV. EUGEO kongresu 2013, Rim, Italija.
- SY_CULTour: synergy of culture and tourism. Vabljeno predavanje na konferenci Cultural values and tourism development in rural areas 2013, Heraklion, Grčija.
- Studying daily commuting network in Slovenia: one country, one metropolis? Predavanje na konferenci Cities without limits 2011, Kobenhavn, Danska.

Izbrane publikacije

- Bole, D. 2004: Dnevna delovna mobilnost v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 44-1.
- Bole, D., Ravbar, M. 2007: Geografski vidiki ustvarjalnosti. Georitem 6.
- Bole, D. 2008: Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Geografija Slovenije 19.
- Bole, D., Gabrovec, M. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11.
- Bole, D., 2010: Sekundarna gospodarska središča v Ljubljani: analiza stanja in presoja načrtovanega razvoja. Urbani izziv 21-1.
- Bole, D. 2011: Changes in Employee Commuting: A Comparative Analysis of Employee Commuting to Major Slovenian Employment Centers from 2000 to 2009. Acta geographica Slovenica 51-1.
- Bole, D., Gabrovec, M. 2012: Daily commuters in Slovenia. Geografski vestnik 84, 1.
- Urbanc, M., Nared, J., Bole, D. 2012: Idrija : a local player on the global market. Locality, memory, reconstruction : the cultural challenges and possibilities of former single-industry communities. Cambridge Scholars Publishing.
- Bole, D., Gabrovec, M. 2014: Geografija dnevne mobilnosti v post-socialističnih evropskih državah.  Mobilities in socialist and post-socialist states. Ur.: K. Burrell, K. Hörschelmann. Palgrave Macmillan.
- Bole, D. 2015: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji. Georitem 25. Založba ZRC.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

SMART-MR (INTERREG • 20162021)

Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni raziskovalni projekt • 20142017)

Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni raziskovalni projekt • 20152016)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015 • Melikovo priznanje za mladega znanstvenika (podelila Zveza geografov Slovenije, 2011)