Meta Ferjan

samostojna strokovna delavka
01 4706 353
meta@zrc-sazu.si

Dr. Jerneja Fridl

pomočnica direktorja, znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 66
jerneja@zrc-sazu.si

Dr. Primož Gašperič

Znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 47
primoz.gasperic@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik, predstojnik
+386 1 470 63 60
drago@zrc-sazu.si

Manca Volk Bahun

asistentka
01 200 27 29
manca.volk@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Milan Orožen Adamič

znanstveni svetnik v pokoju

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju