Meta Ferjan

samostojna strokovna delavka
01 4706 353
meta.ferjan@zrc-sazu.si

Dr. Jerneja Fridl

pomočnica direktorja, znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 66
jerneja.fridl@zrc-sazu.si

Dr. Primož Gašperič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 47
primoz.gasperic@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 60
drago.perko@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Peter Kumer

Oktober 2013 - December 2019

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju