Dr. Rok Ciglič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 65
rok.ciglic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Ferk

znanstvena sodelavka, docentka, vodja Fizičnogeografskega laboratorija
01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

znanstveni sodelavec
01 470 63 56
mauro.hrvatin@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
00 386 30 485 554
blaz.komac@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pipan

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 59
primoz.pipan@zrc-sazu.si

Dr. Jure Tičar

asistent
+386 1 470 65 58
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Zorn

znanstveni svetnik, izredni profesor, predstojnik
+386 1 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Peter Kumer

Oktober 2013 - December 2019

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju