Dr. Mateja Breg Valjavec

znanstvena sodelavka
01 200 27 26
mateja.breg@zrc-sazu.si

Dr. Rok Ciglič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 65
rok.ciglic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Ferk

znanstvena sodelavka, docentka
01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Geršič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 65 09
matjaz.gersic@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

Višji strokovnoraziskovalni asistent
01 470 63 56
mauro@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
01 470 63 57
blaz@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

Asistent z doktoratom
+386 (0)1 4706 508
mlipar@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

Višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik, predstojnik
+386 1 470 63 60
drago@zrc-sazu.si

Jure Tičar

asistent
+386 1 470 63 51
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Zorn

višji znanstveni sodelavec, docent
+386 1 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Milan Orožen Adamič

znanstveni svetnik v pokoju

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju