Dr. Rok Ciglič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 65
rok.ciglic@zrc-sazu.si

Dr. Matej Gabrovec

znanstveni svetnik, docent
01 470 63 64
matej.gabrovec@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Geršič

znanstveni sodelavec, pomočnik predstojnika
+386 1 470 65 09
matjaz.gersic@zrc-sazu.si

Dr. Drago Kladnik

znanstveni svetnik
+386 1 2002 731
drago.kladnik@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 60
drago.perko@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Peter Kumer

Oktober 2013 - December 2019

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju