Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies
Kratica:
LABELSCAPE
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. november 2019–30. junij 2021
Opis

Zaradi naraščajočih potreb po odgovorni rabi naravnih in kulturnih virov, krepitve konkurence v turistični gospodarski panogi in spreminjanja potrošniških navad, se sredozemske turistične destinacije soočajo:

  • z nenehnimi težnjami po izboljšavah kakovosti ponudbe v turističnem sektorju;
  • s potrebami po krepitvi sodelovanja med ponudniki turističnih produktov in lokalno skupnostjo;
  • z zahtevami po komunikaciji z obiskovalci. 

Na redko poseljenih območjih, zavarovanih območjih ter na otokih morajo biti ti izzivi zaradi specifičnih družbeno-gospodarskih značilnosti in večje ranljivosti zelo pazljivo obravnavani. Certifikacijske sheme trajnostne naravnanosti v turizmu so eno od učinkovitih orodij, ki pripomorejo k reševanji zgornjih izzivov in kažejo usmeritev destinacij pri upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Certifikacijske sheme so orodje za izboljševanje turistične ponudbe, povezovanje skupnosti in trženja. 

Glavna cilja projekta LABELSCAPE sta:
  1. razvoj mehanizmov za vključevanje tovrstnih certifikacijskih shem v širše razvojne programe in usmeritve razvoja turizma, 
  2. podpora destinacijam v procesu certificiranja.

Projekt gradi na že obstoječih certifikacijskih shemah. Naslavlja tudi aktualne izzive certificiranih destinacij in podjetij: krepitev prepoznavnosti, skladnost z vsebinami, ki jih ustvarijo uporabniki (»User Generated Contest«) in digitalna preobrazba. Cilje projekta LABELSCAPE bomo dosegliz izmenjavo izkušenj, delavnicami, prek spletne platforme za krepitev usposobljenosti deležnikov, pobudami za spremembo oz. izboljšavo razvojnih programov na osmih pilotnih območjih ter priporočili za sooblikovanje le-teh.  

Vabljeni na spletno stran projekta