Vodja
dr. Drago Perko

Usmeritev
Oddelek vodi temeljne in uporabne geografske raziskave Slovenije in njenih pokrajin, pripravlja temeljna monografska geografska dela o Sloveniji kot državi in delu sveta ter razvija geografsko imenoslovje in geografsko terminologijo.

Tekoči projekti

 • Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom
 • Slovenski eksonimi: metodologija, standardizacija in GIS
 • Spremljanje dela Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
 • Standardizacija imen svetovnih upravnih enot

Končani projekti

 • Analiza konfliktov in kulturnih razlik v Severni in Podsaharski Afriki – geografija
 • Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb
 • Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije – primer Ljubljanskega polja
 • Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto
 • Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije
 • Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca
 • Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991–2002 po vzorčnih podeželskih območjih
 • Soška fronta – geografija
 • Dorling Kindersleyjev atlas sveta
 • Geografija Občine Moravče
 • Popisni atlas Slovenije 2002
 • Posavje in Posotelje (enciklopedični priročnik za popotnika)
 • Slovenia in focus (Slovenija v žarišču)
 • Veliki splošni leksikon
 • Veliki šolski atlas
 • Terminološki slovar urejanja prostora in nadaljevanje projekta