Vodja
dr. Matija Zorn

Usmeritev
Oddelek deluje na področju fizične geografije in je bil ustanovljen 14 oktobra 1994 kot Oddelek za geoekologijo. V Oddelek za fizično geografijo je bil preimenovan leta 2002. Na oddelku potekajo raziskave fizičnogeografskih in geoekoloških procesov na območju Slovenije, predvsem preučevanje erozijsko-denudacijskih procesov. Poudarek je predvsem na hidro-geomorfnih procesih, t. j. pobočnih procesih (skalni podori, zemeljski plazovi, drobirski tokovi, erozija) ter hidroloških procesov (poplave, snežni plazovi), ki vplivajo na preoblikovanje površja. Na oddelku poteka eden najstarejših slovenskih projektov, ki se je začel že leta 1946, dve leti pred uradno ustanovitvijo inštituta. V okviru tega projekta preučujemo Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto. Oddelek se posveča tudi preučevanju sprememb intenzivnosti hidro-geomorfnih procesov na slovenskem ozemlju v zadnjih stoletjih (okoljsko-zgodovinske raziskave), ter možnosti uporabe geografskih informacijskih sistemov pri preučevanju fizično geografskih prvin pokrajine; deluje tudi na terminološkem področju.

Tekoči projekti

 

Končani projekti

  • Geomorfološke oblike in procesi v Sloveniji
  • Snežni plazovi vzdolž regionalne ceste (R1-206) Kranjska Gora–Vršič–Trenta
  • FABRICA – Geografija Krasa, Center odličnosti
  • Primerjava preventivnih metod in metod kartiranja ogroženosti zaradi snežnih plazov v Sloveniji in Turčiji
  • Soška fronta – geografija
  • Geografski terminološki slovar
  • Terminološki slovar urejanja prostora in nadaljevanje projekta
  • Spremembe rabe tal v Goriških brdih, INTERREG IIIB Alpe
  • Spremembe rabe tal v Srednji Evropi: Slovenija in Češka Republika