Oddelek vodi temeljne in uporabne geografske raziskave Slovenije in njenih pokrajin, pripravlja temeljna monografska geografska dela o Sloveniji kot državi in delu sveta ter razvija geografsko imenoslovje in geografsko terminologijo.